Belangrijke telefoonnummers


Algemeen Alarmnummer (als elke seconde telt) 112
(Politie - Brandweer - Ambulance)

In niet levensbedreigende situaties
Politie 0900 8844

Gemeente
Gemeentehuis Eersel (0497) 531300

Gemeentelijke meld- en herstellijn openbare voorzieningen
(ook bij calamiteiten in of aan gemeentelijke gebouwen)

Tijdens kantooruren: (0497) 531300
Buiten kantooruren (indien spoedeisend): (0497) 514064
Meldingen kunt u ook doorgeven op de gemeentelijke website www.eersel.nl en de gemeente App.

Storingsnummers
Openbare verlichting
firma Nobralux (0411) 440401
Centrale antenne, kabelradio en -tv (Ziggo) 0900 1884

Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen (ISD)
Bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur (gratis) (0497) 361730 of 0800 5530123

Gas en elektra
Technische klachten, zoals melden van gaslucht, defecte leidingen etc. 0800 9009*
* dit is een landelijk nummer, op basis van keuzemenu/postcode wordt u doorgeschakeld
naar de juiste locatie.

Water
Brabant Water (073) 6838000

Afval
Diftar, aanvragen en omruilen van containers, gft- en restafval oud papier en milieubox
(milieu-informatiecentrum) 0800 0230336

Milieustraat (0497) 517084

Huisvuil, plastic verpakkingsafval, klachten over inzameling 0800 0230336
Oud papier, klachten over inzameling (Box B.V) (040) 2532378


Ongediertebestrijding zie pag. XX

Storingen drukriolering buitengebied
Tijdens kantooruren (0497) 531300
Buiten kantooruren:
A. Markhorst (0497) 514064

Rioolverstopping vrij verval
CEPEWE (0497) 681835

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432
MIND Korrelatie (€ 0,15 p.m.) 0900 1450
Meld Misdaad Anoniem (gratis) 0800 7000
De Luisterlijn 0900 0767
144 Red een dier 144